Hem

Välkommen till Klara

Klara

Ladda ner och starta Klara med Java Web Start. Detta alternativ kan användas om du har Java 8 installerat på din dator.
Första gången du startar Klara tar det en stund eftersom Klara måste laddas ner till din dator. Dessutom kommer Java att be dig acceptera Klara och DOI Library från utgivaren Knowit Karlstad AB.

Installera Klara

Installerara Klara på din dator. Detta alternativ kan alltid användas men måste användas om du har inte har Java installerat på din dator eller har Java 11 eller senare.

Klara Arkivsök

Web-verktyg för att söka i arkivredovisningen.

Klara Dialog

Web-verktyg för att söka i hanteringsanvisningar.
 

Driftövervakning

Web-verktyg för att övervaka bakgrundsbearbetningar och importfunktionen.

7.5.1