Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sök

Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
3.18
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Sjöfartshögskolan
Registreringsdatum
2012-03-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Sjöfartshögskolan
Serier
A1a - Linjenämndens protokoll
A1b - Kallelser och beredningsmaterial till linjenämnden S-D
A2a - Institutionsstyrelsens protokoll
A2b - Kallelser och beredningsmaterial till institutionsstyrelsen
B1 - Diarieförda utgående skrivelser
B2 - Betyg - äldre studieordningen
B3 - Utbildningsbevis
B4 - Informationsmaterial
B5 - Förordnanden 1980ff
B6 - Kataloger över studenter och anställda
B7 - Forskningsrapporter
C1 - Diarier över inkommande skrivelser
C2 - Diarier över utgående skrivelser
D1a - Registerkort utbildningsbevis
D1b - Tentamenskort
D1c - Betygskataloger - särskild prövning
D1d - Elevmatriklar - klasslistor
D1e - Liggare över utfärdade tentamensböcker
D1f - Deltagareförteckningar - vidareutbildning av aktivt sjöbefäl
D1ga - Arkivlistor - slutbetyg
D1gb - Arkivlistor - prov
D2 - Förteckningar över utfärdade betyg
D3 - Liggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg
D4 - Arkivförteckningar
D5 - Inventarieförteckningar
E1 - Inkomna diarieförda skrivelser
F1a - Kursplaner och litteraturlistor
F1b - Kompendier
F1c - Skrivningar
F1d - Scheman
F1e - Handlingar angående undervisningens planering
F1f - Handlingar angående antagning
F1g - Kursutvärderingar
F2a - Register till examensarbeten
F2b - Examensarbeten - Maskintekniska utbildningar
F2c - Examensarbeten - Nautiska utbildningar
F2d - Examensarbeten - Drifttekniska utbildningar
F3 - Handlingar angående konferenser, seminarier och möten
F4 - Avtal och kontrakt
F5 - Forskningsmaterial
G1 - Handlingar angående premier
G2 - Handlingar angående Sjöbefälsskolans fonder
H1 - Registreringslistor
Ö1 - Pressklipp

Sjöfartshögskolan (SJÖ)

 

Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Handlingarnas tid
1977--2009
Huvudsaklig tid
1977--2009
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning

Sjöfartshögskolan (SJÖ)