Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Central förvaltning Växjö universitet

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.1
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning centrala förvaltningen
Registreringsdatum
2012-04-13
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Universitetsstyrelsens protokoll
A1a - Underlag till högskolestyrelsens protokoll
A2 - Protokoll enligt MBL
A3 - Protokoll grundutbildning
A3a - Linjenämndernas protokoll
A3b - Linjenämndens delegationsprotokoll
A3c - Grundutbildnings- och forskningsnämndens protokoll (GRUF)
A3d - Antagnings- och examinationsnämnd protokoll
A3e - Grundutbildningsnämndens protokoll. Sektion MNT
A3f - Grundutbildningsnämndens protokoll. Sektion HumSam
A3g - Lärarutbildningsnämndens protokoll
A4 - Protokoll forskning- och forskarutbildning
A4a - Forskningsnämndens protokoll
A4b - Fakultetsnämndens protokoll
A4c - Fakultetsnämndens protokoll. Sektion MNT
A4d - Fakultetsnämndens protokoll. Sektion HumSam
A4e - Dekanbeslut
A4f - Forskarutbildningsnämndens protokoll. Sektion HumSam
A5 - Protokoll administrativa stödorgan
A5a - Lokalnämndens protokoll
A5b - Arbetsmiljönämndens protokoll
A5c - Internationaliseringsnämndens protokoll
A5d - Jämställdhetskommitténs protokoll
A5f - Restaurangnämndens protokoll
A5g - Biblioteksnämndens protokoll
A5h - IT-nämndens protokoll
A6 - Nämnden för kursbyte, lärarutbildningen
A7 - Protokoll från Växjö universitets medaljskommitté
B1 - Verksamhetsberättelser/anslagsframställningar
B2 - Forskningsrapporter
B2a - Acta Wexionensia
B2b - Rapporter från högskolan i Växjö - Ämnesområden
B2ba - Rapporter från högskolan i Växjö. Ekonomi och politik
B2bb - Rapporter från högskolan i Växjö. Beteendevetenskap
B2bc - Rapporter från högskolan i Växjö. Historia och geografi
B2bd - Rapporter från högskolan i Växjö. Vårdvetenskap
B2be - Rapporter från högskolan i Växjö. Matematik, statistik och datavetenskaper
B2bf - Rapporter från högskolan i Växjö institutioner
B2bg - Avhandlingar från Växjö universitet
B2bh - Samhällsvetenskapliga studier
B2d - Rapporter från Växjö universitets institutioner
B2e - Publikationer ifrån Växjö universitet (Växjö university press)
B3 - Publikationer personal och studenter
B3a - Högskolebudkavlen och H-aktuellt
B3b - H-akuten
B3c - Högtalaren och Vox
B3d - Lokala föreskrifter och meddelanden
B3e - Kort om forskning
B3f - Kataloger över personal och studenter
B3g - Studenttidningar
B4 - Utbildningsinformation
B4a - Utbildnings- och kurskataloger
B4b - Utbildnings- och ämnesbeskrivningar
B4c - Informationsmaterial
B5 - Handlingar rörande rektorer
C - DIARIER
C1 - HUVUDDIARIER
C1a - Huvuddiarie
C1b - Register till huvuddiarier
C2 - Linjenämndernas diarier
C3 - Forskningsnämndens diarier
C5 - Fakultetsnämndens diarier
C6 - Personalavdelningens diarier
C7 - Lärarutbildningsberedningens diarium (LUB)
D4a - Betyg på kurs
D4b - Resultat på prov
D4c - Studieregister 1977-1990 på mikrofiche
D4d - Studieregister 1982-1990
D4e - Register till studieregister
E - INKOMMANDE HANDLINGAR
E1a - Linjenämndernas diarierförda handlingar
E1b - Forskningsnämndens diarieförda handlingar
E1c - GRUF:s diarieförda handlingar
E1d - Fakultetsnämndens diarieförda handlingar
E1e - Personalavdelningens diarieförda handlingar
E1f - Lärarutbildningsberedningens (LUB) diarieförda handlingar
F1 - Handlingar enligt diarie/dossiéplan
F2a - Handlingar rörande antagning och registrering
F2aa - Antagningsnämndens överklagandeärenden
F2ab - Registreringslistor
F2ac - Antagningslistor
F3 - Examensbevis
F3a - Examensbevis
F3b - Examensbevis
F4 - Handlingar rörande kurser och utbildningar
F4aa - Kursplaner. Huvudserie
F4ab - Lokala utbildningsplaner
F4ac - Kursplaner - lärarutbildningar
F4ad - Register till kursplaner
F4b - Studentakter, utbytesverksamhet
F4c - Allmänna studieplaner för forskarutbildning
F4d - Handlingar från Utbildningspedagogiska enheten
F5 - Handlingar rörande personal
F5a - Personaldossierer
F5c - Läkemedelskvitton och sjukförsäkran
F6 - Ritningar över byggnader/lokaler
F7 - Konferensdokumentation
F8 - Tillgodoräknanden
F8a - Tillgodoräknanden lärarutbildningen
F9 - Entreprenörskapsprofilen
F10 - Erasmus- och Sokratesavtal
F11 - Evenemang och projekt
G1a - Årsbokslut och årsredovisning
G1b - Periodiska transaktionsrapporter
G1c - Periodiska utbetalningsrapporter
G1d - Dagböcker
G1e - Huvudböcker
G2a - Personregister SLÖR
G2b - Tjänstgöringsjournaler
G2c - Arvodesräkningar
G2d - Lönelistor
G3 - Kontoplaner
K1 - Fotografier
Ö1 - Rektor Hans Wieslanders arkiv
Ö1a - Rektor Hans Wieslanders arkiv. Pressklipp
Ö2 - Tidningsklipp

Central förvaltning Växjö universitet

 

Central förvaltning Växjö universitet

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1977-2009

Central förvaltning Växjö universitet