Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Sök

Joseph Stephens arkiv

 

Joseph Stephens arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Joseph Stephens köpte Huseby gods efter inrådan ifrån sin far den kände språkforskaren George Stephens, vilken i samråd med sin gode vän folklivsforskaren Gunnar-Olof Hyltén-Cavallius på det närliggande Sunnanvik gjort upp planerna. George Stephens, som var en stor samlare av fornfynd och handskrifter, är en person som kom att bidra till Husebys kulturhistoria, även om han de facto inte ägde det själv. På Huseby kom han att förvara sina samlingar och dessa ärvdes av sonen.
Joseph Stephens kom att sätta sin prägel på egendomen fram till sin död 1934 och under denna tid blomstrade järnbruket upp igen via moderniseringar, och genom att stora investeringar gjordes inom jord- och skogsbruk. År 1888 inköptes Torne gård och Huseby gods bestod nu av tre gamla järnbruk, Huseby, Ålshult och Torne. Stephens var även riksdagsman i första kammaren 1886-1909 där han starkt verkade för skogs- och tullfrågor. Genom skogsvård på sina egendomar, med stora planteringsprojekt, var han en föregångare till Skogssällskapet som grundades 1912. Huseby blev en av de rikaste jordegendomarna i Sverige och bestod då av 6000 hektar.
Brukspatronen Joseph Stephens gifte sig med Elisabeth, född Kreüger, av en ansedd familj i Stockholm som hade nära förbindelser med kungahuset. Deras tre döttrar var Florence, Mary och Maggie (~Margreth) Stephens. Dessa ärvde var och en i nämnd ordning Huseby, Torne och Ålshult.

Joseph Stephens arkiv