Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.19
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH NATURVETENSKAP (ITN)
Registreringsdatum
2012-04-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Institutionsstyrelsens protokoll
A2 - Ingenjörsinstitutionernas protokoll
A3 - Minnesanteckningar ITN
B - ARKIVKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER
C - DIARIER
C1 - Diarier
D - LIGGARE OCH REGISTER
D1a - Betyg, ingenjörsutbildning: Kemiteknik
D1b - Resultatlistor, ingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
D1c - Resultatlistor, ingenjörsutbildning: Elektroteknik
D1d - Resultatlistor, ingenjörsutbildning: Maskinteknik
D1e - Resultatlistor - ingenjörsutbildning i Fysik
D1f - Betyg, fristående kurser
D2 - Registrerade på kurs
D3 - Register till examensarbeten
E - INKOMMANDE HANDLINGAR, KORRESPONDENS
E1 - Diarieförda handlingar
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1a - Schema, ingenjörsutbilding : Kemiteknik
F1b - Tentamensfrågor, kemiteknik
F1c - Examensarbeten, ingenjörsutbildning i kemiteknik
F1d - Kursutvärderingar: Kemiteknik
F2a - Scheman, ingenjörsutbildning : Byggnadsteknik
F2b - Tentamensfrågor, ingenjörsutbildning i byggnadsteknik
F2c - Examensarbeten, ingenjörsutbildning i byggnadsteknik
F3a - Scheman : Elektroteknik
F3b - Tentamensfrågor, elektroteknik
F3c - Examensarbeten, ingenjörsutbildning i elektroteknik
F4a - Scheman : Maskinteknik
F4b - Tentamensfrågor : Maskinteknik
F4c - Examensarbeten, maskinteknik
F4d - Kursutvärderingar: Maskinteknik
F5a - Scheman : Fysik
F5b - Examensarbeten: Fysik
F6c - Examensarbeten , uppdragsutbildningar
F7 - Kursuppföljningar ITN
F8 - Utbildningsplaner
F9 - Projekt Skogsresurs
G - RÄKENSKAPER
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

 

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1993-1999.

Det kan även förekomma handlingar i tidigare arkivbildare, se Institutionen för naturvetenskap, (INA).

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)