Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Institutionen för humaniora (HUM)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.6
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning Institutionen för humaniora (HUM)
Registreringsdatum
2012-05-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1a - Institutionsstyrelsens protokoll
A1b - Institutionsstyrelsens delegationsbeslut
A2a - Protokoll, FU-gruppen (forskning och utbildning)
A2b - Protokoll och minnesanteckningar, högre seminariet i historia
A2c - Protokoll och minnesanteckningar rörande undervisning
A3a - Forskningskommitténs protokoll
A3b - Forskningsmiljökommittén för språk och litteratur (SOL)
A3c - Forskningsmiljökommittén för historia, religionsvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap
A4a - Ämneskollegiet i engelska
A4b - Ämneskollegiet i franska
A4c - Ämneskollegiet i historia
A4d - Litteraturvetenskapliga ämneskollegiet, protokoll
A4e - Språkvetenskapliga ämneskollegiet, protokoll
A4f - Språkdidaktiska ämneskollegiet
A4g - Svenskdidaktiska ämneskollegiet
A4h - SOL-didaktiska forskarämneskollegiet
B1 - Scripta Minora
B2 - Informationsbladet Humlan
B3 - Licentiatavhandlingar
C1 - Diarier
D1a - Betyg på hel kurs
D1b - Registreringar och provresultat
D1c - Registreringar och provresultat, lärarutbildningar
D1d - Forskarutbildning, studieresultat och aktivitetsrapporter
D2 - Personalförteckningar
E1 - Diarieförda handlingar
F1a - Kursplaner och läromedelsförteckningar
F1b - Scheman
F1ca - Provformulär, engelska
F1cb - Provformulär, tyska
F1cc - Provformulär, franska
F1cd - Provformulär, litteraturvetenskap
F1ce - Provformulär, historia
F1cf - Provformulär, kulturvetenskap och religionsvetenskap
F1cg - Provformulär, nordiska språk
F1ch - Provformulär, svenska som andraspråk
F1ci - Provformulär, filmvetenskap
F1cj - Provformulär, latin
F1ck - Provformulär, filosofi
F1cl - Provformulär, spanska
F1cm - Provformulär, div. ämnen
F2 - Uppsatser
F2a - Uppsatsregister
F2aa - Uppsatser, historia. B-nivå
F2ab - Uppsatser, historia. C-nivå
F2ac - Uppsatser, historia. D-nivå
F2ae - Uppsatser, historia
F2ba - Uppsatser, litteraturvetenskap, B-nivå (kronologiskt ordnad)
F2bb - Uppsatser. litteraturvetenskap. B-nivå (alfabetisk ordnad)
F2bc - Uppsatser, litteraturvetenskap. C-/D-nivå
F2ca - Specialarbeten, kulturvetarlinjens baskurs (KB)
F2cb - Specialarbeten, kulturvetarlinjens tillämpade studier (TS)
F2da - Uppsatser, tyska C-/D-nivå
F2db - Uppsatser, tyska C-nivå
F2ea - Uppsatser, franska C-/D-nivå
F2fa - Uppsatser, engelska. C-/D-nivå
F2ga - Uppsatser, nordiska språk, B-nivå
F2gb - Uppsatser, nordiska språk, C/D-nivå
F2h - Uppsatser, religionsvetenskap, C-nivå
F2ia - Uppsatser, Svenska som andraspråk, B-nivå
F2ib - Uppsatser, svenska som andraspråk, C-nivå
F2ja - Uppsatser, filmvetenskap, B-nivå
F2jb - Uppsatser, Filmvetenskap, C-nivå
F2k - Uppsatser, filosofi, C-nivå
F2l - Uppsatser, spanska C-nivå
F2m - Uppsatser, biblioteks- och informationsvetenskap
F3 - Kursutvärderingar
F4 - Forskarutbildning, individuella studieplaner
F5 - Forskningsmaterial
F6 - Handlingar rörande uppdragsutbildning

Institutionen för humaniora (HUM)

 

Institutionen för humaniora (HUM)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1987-2009.

Institutionen för humaniora (HUM)