Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Ekonomihögskolan (EHV)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.3
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning EHV
Registreringsdatum
2012-05-16
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Institutionsstyrelsens protokoll. Ekonomihögskolan
A2 - Institutionsstyrelsens protokoll, institutionen för ekonomi och administration
A3 - Linjenämndens protokoll
A4a - Forskningskommitténs protokoll
A4b - Utbildningskommitténs protokoll
A5a - Forskarämneskollegiet protokoll
A6 - Arbetsmiljökommitténs protokoll
B1a - Forskningsrapporter. CAFO
B1b - Forskningsrapporter, transportekonomi
B1c - Working Paper Series
B1d - Forskningsrapporter
B2 - Kurskataloger, forskarkurser
C1 - Diarier
D1aa - Betyg på hel kurs, resultat på prov, utbildningsprogram
D1ab - Tillgodoräknanden, utbildningsprogram
D1ac - Betygsändringar, utbildningsprogram
D1ba - Betyg på hel kurs, resultat på prov, fristående kurser
D1bb - Tillgodoräknanden, fristående kurser
D1bc - Betygsändringar, fristående kurser
D1c - Provresultat
D1d - Cerificate of Studies
D2 - Resultat av utlandsstudier
D3 - Registerkort
E1 - Diarieförda handlingar
F1ba - Provformulär, program
F1bb - Provformulär, fristående kurser
F1ca - Scheman, utbildningsprogram
F1cb - Scheman, fristående kurser
F2a - Examensarbeten, Ekonomprogrammet
F2b - Examensarbeten. Internationella Ekonomprogrammet
F2c - Uppsatser. Marknadsföringsprogrammet
F2d - Uppsatser. European Business Studies
F2e - Examensarbeten, Internationella program
F3aa - Uppsatser, Företagsekonomi, Total Quality Management, 61-80 p
Fristående kurs
F3ab - Uppsatser, Företagsekonomi, Cross Cultural Management, 61-80 p
F3ac - Uppsatser, Företagsekonomi, 61-80 p
F3ad - Uppsatser, Företagsekonomi, 41-60 p, C-nivå
Fristående kurs
F3ba - Uppsatser, Nationalekonomi, 41-60 p, kandidatåret
Fristående kurs
F3bb - Uppsatser, nationalekonomi 61-80 p, magister Fristående kurs
F3c - Uppsatser, transportekonomi
F4 - Studentuppsatser, C- och D-nivå
F4b - Förteckning över studentarbeten
F5a - Undervisningsmaterial
F6 - Kursutvärderingar
F7 - Handlingar rörande forskningsprojekt
F7a - Doktorandakter
F7b - Individuella studieplaner
F7c - Forskningsprojekt
F7d - Betyg och intyg
F8 - Handlingar rörande uppdragsutbildning
F9 - Minor field studies (MFS) stipendier
F10 - Utredningar

Ekonomihögskolan (EHV)

 

Ekonomihögskolan (EHV)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1977-2009.

Ekonomihögskolan (EHV)