Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Institutionen för vårdvetenskap (IVOSA)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.20
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning Institutionen för vårdvetenskap (IVOSA)
Registreringsdatum
2012-05-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Institutionsstyrelsens protokoll
A2 - Övriga protokoll
B1 - Informationsmaterial
C1 - Diarier
D - Betyg på kurs
D1a - Betyg prov/moment
D1b - Betyg på kurs
D1c - Tillgodoräknanden
D1d - Studieuppehåll
D1e - Uppropslistor
D1f - VFU-omdömen
D2 - Kursutvärderingar
F1 - Handlingar enligt diarie-/dossiéplan
F2a - Kurssammanställningar, sjuksköterskeprogrammet 120 poäng
F2b - Kurssammanställningar, sociala omsorgsprogrammet , socionomprogrammet
F2c - Kurssammanställningar, specialistutbildningar
F2d - Kurssammanställningar, fristående kurser/Uppdragsutbildning inom socialt arbete
F2e - Kurssammanställningar, fristående kurser/Uppdragsutbildningar inom vårdvetenskap
F2f - Kurssammanställningar, påbyggnadsutbildningar
F2g - Handlingar rörande uppdragsutbildningar
F3a - Uppsatser, sjuksköterskeprogrammet
F3b - Uppsatser, påbyggnadsutbildningar, fristående kurser, uppdrag
F3c - Uppsatser, sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet
F3d - Uppsatser,10 och 20 poäng ( 61-80 poäng), D-nivå
F4 - Handlingar rörande forskningsprojekt
F5 - Doktorandakter vårdvetenskap och socialt arbete
F6 - Delegationsbeslut

Institutionen för vårdvetenskap (IVOSA)

 

Institutionen för vårdvetenskap (IVOSA)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1998-2009.

Institutionen för vårdvetenskap (IVOSA)