Hem Arkivbildare
Växjö universitet
Arkiv
Sök

Institutionen för samhällsvetenskap (SVI)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
2.14
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning Institutionen för samhällsvetenskap
Registreringsdatum
2012-05-22
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Protokoll, institutionsstyrelsen
A2 - Protokoll, linjenämnden för samhällsvetenskaplig utbildning - serien flyttad
A3 - Protokoll, linjenämndens arbetsutskott
A4 - Protokoll, forskningskommittén
A5 - Protokoll internationaliseringskommittén
A6 - Protokoll forskarämneskollegiet
A7 - Övriga protokoll
B1 - Nyheterna
B2 - Forskningsrapporter
B3 - Rapporter
C1 - Diarier
D1a - Resultat på prov
D1b - Betyg på kurs
D2 - Resultat av utlandsstudier
E1 - Diarieförda handlingar
E2 - Avtal
F1 - Kursplaner och läromedelsförteckningar
F2a - Provformulär, Sociologi
F2b - Provformulär, Programmet för personal och arbetsliv
F2c - Provformulär, Medie- och kommunikationsvetenskap
F2d - Provformulär, politologi
F2e - Scheman och provformulär, Psykologi
F2f - Provformulär (äldre serie)
F2g - Provformulär
F2h - Scheman
F3 - Uppsatser
F3a - Uppsatsregister
F3aa - Uppsatser, Medie- och kommunikationsvetenskap. 41-60 p
F3AB - Uppsatser, Medie- och kommunikationsvetenskap. 21-40 p
F 3 AC - Projektarbeten, Medie- och kommunikationsvetenskap. A-nivå
F3AD - Uppsatser, Medie- och kommunikationsvetenskap. 61-80 p
F3BA - Uppsatser, Politologi (1968-1975)
F3BB - Uppsatser, Politologi. 61-100 p
F3BC - Uppsatser, Politologi. 41-60 p
F3BD - Uppsatser, Politologi. 21-40 p
F3BE - Uppsatser, Politologi (programmet för internationell administration med språk
F3CA - Uppsatser, Sociologi. 81-100 p
F3CB - Uppsatser, Sociologi. 71-80 p
F3CC - Studentarbeten, Sociologi. 61-70 p
F3CD - Uppsatser, Sociologi. 41-60 p
F3CE - Uppsatser, Sociologi. 21-40 p
F3CF - Uppsatser, Sociologi. 61-80 p
F3CG - Uppsatser, Ledarskap och organisation
F3CH - Uppsatser, Ledarskap och organisation 61 -80 p
F3DA - Uppsatser, Psykologi, C-nivå
F3DB - Uppsatser, Psykologi, B-nivå
F3DC - Register till uppsatser i Psykologi
F3DD - Rapporter, Psykologi (programmet för personal och arbetsliv)
F3DE - Uppsatser, Psykologi. 61-80 p
F3ea - Uppsatser/projektarbeten, Vårdvetenskap
F3FA - Uppsatser, Kulturgeografi/Geografi
F3FB - Uppsatser, Geografi, Regionala studier
F3FC - Specialarbeten, Kulturgeografi/geografi
F3ga - Uppsatser, Socialpsykologi. 21-40 p
F3GB - Uppsatser, Socialpsykologi. 41-60 p
F3GC - Uppsatser Socialpsykologi 61-80 p
F3HA - Uppsatser, Freds- och utvecklingsarbete, 41-60 p
F3HB - Uppsatser, Freds- och utvecklingsarbete, 61-80 p
F3IA - Uppsatser, Statsvetenskap. 41-60 p
F3IB - Uppsatser Statsvetenskap, 61-80 p
F4A - Undervisningsmaterial, Vårdvetenskap
F5a - Kursutvärderingar, Psykologi
F6 - Handlingar rörande uppdragsutbildningar
F7 - Forskarutbildning individuella studieplaner sociologi och statsvetenskap
F9 - Delegationsprotokoll/Kursplaner
 - Uppsatser, Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 p

Institutionen för samhällsvetenskap (SVI)

 

Institutionen för samhällsvetenskap (SVI)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1993-2009

Arkivmaterial kan även finnas i kommande arkivbildare Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper (SV) och Linnéuniversitetet 2013/Institutionen för samhällsvetenskaper (FSV).

Institutionen för samhällsvetenskap (SVI)