Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Sök

Fakulteten för konst- och humaniora, FKH

 

Fakulteten för konst- och humaniora, FKH

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Fakulteten för konst- och humaniora, FKH med följande institutioner:
Institutionen för design, DE
Institutionen för film och litteratur, IFL
Institutionen för kulturvetenskaper, KV
Institutionen för medier och journalistik, MJ
Institutionen för musik och bild, MB
Institutionen för svenska språket, SV
Institutionen för språk, SPR
Institutet för fortbildning av journalister, FOJO

Fakulteten för konst- och humaniora, FKH