Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Arkiv
Sök

Central förvaltning

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
7.1
Landskod
SE
Arkivschema
Linnéuniversitetet KS 2013
Referenser
ARKIVBESKRIVNING Nämnden för lärarutbildningen
Arkivbeskrivning Central förvaltning 2020 .
Registreringsdatum
2015-05-25
Giltig fr om
2013-01-01
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
FE - FE
FE1-1 - Diarieförda handlingar
FE1-1a - Diarieförda handlingar
FE1-1b - Diarieförda handlingar Styra verksamhet
FE1-1c - Diarieförda handlingar Stödja verksamhet
FE1-1d - Diarieförda handlingar Bedriva utbildning på grund och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning
FE1-1e - Diarieförda handlingar Bedriva utbildning på forskarnivå
FE1-1f - Diarieförda handlingar Bedriva forskning
FE1-1g - Diarieförda handlingar Samverka, informera och nyttiggöra externt
FE1-3 - Personalhandlingar
FE1-3A - Personalmappar
FE1-3B - Personalmappar Kalmar
FE1-3C - Register personalmappar
FE1-4 - Möteshandlingar
FE1-4A - Universitetsstyrelsen
FE1-4E - MBL-protokoll
FE1-4F - Nämnden för lärarutbildningen (NLU)
FE1-4G - Universitetspedagogiska enheten (UPE)
FE1-4H - Arbetsmiljökommittén
FE1-5 - Informationshandlingar
FE1-7 - Utbildningshandlingar
FE1-7A - Universitetspedagogiska enheten (UPE)
FE1-9 - Examensbevis
FE1-10 - Avhandlingar och publikationer
FE1-10A - Linnaeus University Press
FE1-10B - Licentiatavhandlingar
FE1-10C - Avhandlingar
FE2-25 - Marshal (e-arkivsystem)
FE2-25-1 - E-Agresso (ekonomisystem)
FE2-25-8 - E-W3D3 (diarieföringssystem)
FE2-25-9 - E-Survey and Report (kursvärderingssystem)
FE2-25-26 - E-Salstentamen (digitala tentor)

Central förvaltning

 

Central förvaltning

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Central förvaltning