Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Sök

Huseby Bruk, Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
1.8
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Registreringsdatum
2015-10-20
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Universitetsbiblioteket
Serier
B1 - Johan Alfred Anderssons egna skrivelser
E1 - Brev och korrespondens
F1 - Ritningar och beräkningar
F2 - Priskuranter
F3 - Publikationer
F4 - Övriga handlingar
G1 - Räkenskaper

Huseby Bruk, Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv

 

Handlingar som tillhört ingenjör Johan Alfred Anderssons vilka på grund av sin karaktär utgör en egen arkivbildare i Husebyarkiven. Sistnämnde var anställd såsom verkmästare vid Huseby mekaniska verkstad 1879-82. J. A. Anderssons papper blev kvar på Huseby bruk då han flyttade till Helsingfors (Finland). Dennes arkiv innehåller en mängd korrespondens och ritningar med mera, både för Husebytiden, men framförallt för hans industriverksamhet dessförinnan vid olika mekaniska verkstäder i norra och mellersta Sverige. En del handlingar i Huseby bruksarkiv har även påvisats tillhöra J.A. Anderssons arkiv, men har av okunskap om proveniensen i början av 1980-talet inordnats felaktigt. Framförallt är det ritningar, priskuranter och beräkningar, men även en del affärskorrespondens omkring 1880, vilka kunnat konstateras tillhöra J.A. Andersson. Dessa ligger kvar i bruksarkivet vilket bör uppmärksammas. Även i den del som benämns Huseby Restarkiv finns handlingar som tillhör ingenjör Andersson. Denne vidhöll dessutom efter sin flytt till Finland brevkontakt med brukspatron Joseph Stephens i olika mekaniska frågor vilket ses av korrespondens (serie E I) i Huseby bruksarkiv ifrån senare delen av 1800-talet. I dennes material finns även handlingar tillhörande brodern Claes August Andersson som var intressent i Långviks glasbruk i Norrland, varför det även finns en del material ifrån denna verksamhet på 1870-talet i broderns arkiv. Personliga brev finns ifrån vänner och kollegor, bl a B.J. Grass och John Swalander, Karl Andersson (Örebro), P. Pagard, O.G. Hallström med många flera. I serien inkomna handlingar finns flera handlingar ifrån Skånska spritfabriks AB

Huseby Bruk, Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
I det senast inhämtade materialet har även urskiljts handlingar som tillhört ingenjör Johan Alfred Anderssons vilka på grund av sin karaktär utgör en egen arkivbildare i Husebyarkiven. Sistnämnde var anställd såsom verkmästare vid Huseby mekaniska verkstad 1879-82. J. A. Anderssons papper blev kvar på Huseby bruk då han flyttade till Helsingfors (Finland). Dennes arkiv innehåller en mängd korrespondens och ritningar med mera, både för Husebytiden, men framförallt för hans industriverksamhet dessförinnan vid olika mekaniska verkstäder i norra och mellersta Sverige. En del handlingar i Huseby bruksarkiv har även påvisats tillhöra J.A. Anderssons arkiv, men har av okunskap om proveniensen i början av 1980-talet inordnats felaktigt. Framförallt är det ritningar, priskuranter och beräkningar, men även en del affärskorrespondens omkring 1880, vilka kunnat konstateras tillhöra J.A. Andersson. Dessa ligger kvar i bruksarkivet vilket bör uppmärksammas. Även i den del som benämns Huseby Restarkiv finns handlingar som tillhör ingenjör Andersson. Denne vidhöll dessutom efter sin flytt till Finland brevkontakt med brukspatron Joseph Stephens i olika mekaniska frågor vilket ses av korrespondens (serie E I) i Huseby bruksarkiv ifrån senare delen av 1800-talet.

Huseby Bruk, Ingenjör Johan Alfred Anderssons arkiv