Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Sök

Huseby bruks- och godsarkiv

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
1.1
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Registreringsdatum
2011-05-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Universitetsbiblioteket
Serier
B - UTGÅENDE KORRESPONDENS OCH HANDLINGAR
B1 - Kopieböcker
B2 - Utgående korrespondens
B3 - Utgående order
B3a - Utgående order - Huseby bruk
B3b - Utgående order - AB HB-produkter
B3c - Utgående order - Häryds bruk
B4 - Utgående fraktsedlar
B4a - Utgående fraktsedlar för järnväg - Huseby bruk
B4b - Utgående fraktsedlar för järnväg - AB HB-Produkter
B5a - Utgående fakturor – Huseby bruk
B5b - Utgående fakturor – AB HB-Produkter
D - LIGGARE OCH REGISTER
D1 - Gjuterijournaler
D2 - Verkstadsjournaler
D3 - Mejeri- och provmjölkningsjournaler
D4 - Spannmåls- och kraftfoderjournaler
D5 - Liggare och förteckningar rörande djurbesättningen
D6 - Lager- och inventarieböcker
D7 - Journaler och arbetskort
D7a - Journaler rörande arbetet: dagsverks- och arbetsjournaler
D7b - Journaler rörande arbetet: Arbetstids- och övertidsjournaler
D7c - Arbetskort: Såg- och brädgårdsarbete
D7d - Arbetskort: Gjuteriet
D8 - Huseby kvarnar - malet spannmål
D9 - Kund- och leverantörsregister
D10 - Övriga liggare och förteckningar
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Affärsbrev och affärskorrespondens - Huseby
E2a - Affärsbrev AB HB-Produkter
E2b - Affärsbrev - Gjuteriet
E3 - Affärsbrev - Häryds bruk med underlydande fastigheter
E4 - Inkommande fraktsedlar
E5 - Övrig korrespondens
F - ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F1 - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv
F1a - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Kronologiska dokument
F1b - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - ämnesordnade handlingar
F1c - Handlingar tillhörande Huseby äldre godsarkiv - Arkivförteckningar
F2 - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok
F2a - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok - Kronologiska dokument
F2b - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok - Ämnesordnade dokument
F2c - Handlingar tillhörande Stephensfamiljens Husebyepok - Arkiv
F3 - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo
F3a - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Protokoll
F3b - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Kronologiska handlingar
F3c - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Ämnesordnade handlingar
F3d - Handlingar rörande Huseby i statlig ägo - Samlingarna på Huseby
F3e - Handlingar rörande ombyggnader och renovering vid Huseby
F4 - FASTIGHETSHANDLINGAR Begränsad tillgänglighet
F4a - Faste- och vittnesbrev
F4b - Fastighetshandlingar - Kronologiska
F4c - Fastighets- och åtkomsthandlingar
F4d - Fastighetshandlingar - Lagfartsprotokoll
F4e - Fastighetshandlingar - Inteckningsprotokoll och gravationsbevis
F4f - Fastighetshandlingar - hyreskontrakt
F5 - Anställningskontrakt och arrenden Begränsad tillgänglighet
F6 - Försäkringar
F7 - Ansökningshandlingar
F8 - Ångpannorna
F9 - Reklammaterial och prislistor
F10a - Handlingar rörande vägar
F10b - Handlingar rörande järnvägar
F11 - Tidningar och tidskrifter
F12 - Skogen och dess produkter
F13 - Syner och värderingar
F14 - Mantals- och skattskrivningsuppgifter
F15a - Tviste- och rättegångshandlingar - äldre ämnesordnade handlingar
F15b - Tviste- och rättegångshandlingar - Handlingar rörande Husebyprocesserna
F15c - Tviste- och rättegångshandlingar - företag och privatpersoner
F16 - Kraftverk och elektricifieringsärenden
F17 - Kvarn- och såganläggningar
F18 - Deklarationer, taxeringar och skattemål
F19 - Nöbbeled gästgiveri
F20 - Bouppteckningar, arvskiften och testamenten
F21 - Bankhandlingar
F22 - Handlingar rörande kolning
F23 - Häryds bruk med underliggande egendomar
F24 - AB HB-Produkter
F25 - Gjuteriet
F26 - Handlingar rörande djur
F26a - Handlingar rörande djur
F26b - Handlingar rörande får
F27 - Handlingar rörande mejeriprodukter
F28 - Äggproduktion
F29 - Trädgården
F30 - Handelsboden i Huseby
F31 - Handlingar rörande sjöarna
F31a - Handlingar rörande sjöarna: sjön Salen
F31b - Handlingar rörande sjöarna: sjön Åsnen
F31c - Handlingar rörande sjöarna: övriga sjöar
F32 - Sjömalm och myrmalm
F33 - Övriga handlingar
G - RÄKENSKAPER
G1 - Äldre räkenskaper
G2 - Avräkningsböcker
G2a - Avräkningsböcker
G2b - Avräkningsböcker: konceptavräkningar
G3 - Kapitalböcker
G4 - Ladugårdsräkenskaper
G4a - Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Huseby bruk
G4b - Ladugårdsräkenskaper rörande kobesättningen: Oby gård
G5 - Specialböcker
G6 - Varuböcker
G7 - Huvudböcker
G8 - Bokslut och årsredovisningar
G9 - Avlöningsböcker
G9a - Avlöningsböcker, avlöningslistor och förskottsböcker
G9b - Avlöningsböcker: Kladdböcker
G10 - Kassaböcker
G10a - Kassaböcker: Huseby bruk
G10b - Kassaböcker: AB HB-produkter
G10c - Kassaböcker: Kladd och konceptkassaböcker
G10d - Kassaböcker: Övriga kassaböcker och dagböcker
G11 - Memorialböcker
G12 - Verifikationer
G12a - Verifikationer: Huseby bruk
G12b - Verifikationer: AB HB-Produkter
G12c - Verifikationer: AB Häryds bruk
G13 - Räkningar
G14 - Skogsräkenskaper
G15 - Virkesspecifikationer
G16 - Debetsedlar på levererade produkter
G17 - Rekvisitioner
G18 - Växlar
G19 - Reskontra
G20 - Rapporter för lastbilar
G21 - Antecknings- och kontraböcker för Huseby:s arbetare
G22 - Övriga räkenskaper
J - KARTOR OCH RITNINGAR
J1 - Kartor och ritningar
K - FOTOGRAFIER
K1 - Fotografier
K2 - Filmer
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Övriga handlingar

Huseby bruks- och godsarkiv

 

Huseby bruks- och godsarkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter
Myndighet/Org/Enhet Huseby bruk
Arkivansvarig Univ. bibl.
Sekretess Vissa delar

Anmärkning
Huseby är beläget i hjärtat av Kronobergs län och på 1600-talet grundlades ett järnbruk vid godset. Det kom att bli ett centrum för kanontillverkning och annan industriell verksamhet.

Husebyarkiven utgörs av sex olika arkivbildare, dels det stora bruks- och godsarkivet på Huseby och dels fem privatarkiv som innehåller handlingar ifrån familjen Stephens.

Godsarkivet speglar bruksdriften och tillverkningen ifrån 1700-talets början och fram till 1900-talet. Fastighetshandlingar för godset och dess underliggande egendomar återfinns också i detta arkiv. Privatarkiven består av framförallt korrespondens av George Stephens och sonen Joseph, brukspatron på Huseby, samt Josephs hustru Elisabeth och deras tre döttrar Florence, Maggie och Mary Stephens. För mer information kring Huseby, se: www.husebybruk.se

Huseby bruks- och godsarkiv