Hem Arkivbildare
Husebyarkiven
Arkiv
Sök

Huseby restarkiv

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
1.2
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Registreringsdatum
2011-09-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Universitetsbiblioteket
Serier
F1 - Handlingar från Huseby restarkiv

Huseby restarkiv

 

Huseby restarkiv

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Huseby Restarkiv överfördes 2007 ifrån Huseby och består av en samling skrifter och handlingar av spridd karaktär som förvarats på Huseby bruk men inte införlivats med tidigare arkivbildare. Dessa betitlas Huseby restarkiv och har ihopsamlats och förtecknats av Göran Hägersjö under oktober 2004; de återfinns förtecknade i bilaga 2. I denna arkivbildare finns en hel del handlingar som skulle kunna föras över till volymserier i både Huseby bruks- och godsarkiv såväl som till Stephensfamiljens privatarkiv. Då de nu samlats och detaljförtecknats i en egen arkivbildare får de under rådande omständigheter ligga kvar, men forskare bör uppmärksammas på dessa handlingars spridda proveniens.

Huseby restarkiv