Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2010-2012
Arkiv
Sök

Central förvaltning Linnéuniversitetet

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
6.1
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
ARKIVBESKRIVNING Central förvaltning Linnéuniversitetet 2010-2012
Registreringsdatum
2012-02-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Universitetsstyrelsens protokoll
A2 - Rektors beslutsmöte
A3 - Fakultetsnämnden för ekonomi och design, FED
A3a - Fakultetsnämndens protokoll
A3b - Anställningsnämndens protokoll
A3c - Nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå, FED
A4 - Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, FHS
A4a - Lektors-, forskarassistent och adjuktsnämndens protokoll
A4b - Professors- och docentnämndens protokoll
A4c - Fakultetsnämndens protokoll
A4d - Nämnd för forskarnivå, protokoll
A4e - Nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå, protokoll
A5 - Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, FHSAB
A5a - Lektors-, forskarassistent och adjunktnämndens protokoll
A5b - Professors- och docentnämndens protokoll
A5c - Fakultetsnämndens protokoll
A5d - Nämnd för forskarnivå, protokoll
A5e - Nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå, protokoll
A6 - Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, FNT
A6a - Anställningsnämndens protokoll
A6b - Nämnd för forskarnivå, protokoll
A6c - Fakultetsnämndens protokoll
A6d - Nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå, protokoll
A7 - Nämnden för utvecklingsvetenskap, NUV
A7a - Styrelseprotokoll nämnden för utbildningsvetenskap, NUV
A7b - Nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå, protokoll
A7c - Nämnd för forskarnivå, protokoll
A7d - Regionalt utvecklingscentrum, RUC, styrelseprotokoll
A7e - Regionalt utvecklingscentrum, RUC, rådsprotokoll
A8 - Kommittéer
A9 - MBL-protokoll
A10 - Övriga protokoll
B1 - Verksamhetshandlingar
B2 - Forskningsrapporter
B2a - Doktorsavhandlingar från Linnaeus University Press
B2b - Licentiatavhandlingar
B2c - Avhandlingar
B3 - Publikationer personal och studenter
B4 - Informationshandlingar
F1 - Handlingar enligt diarie/dossiéplan
F1a - Handlingar enligt diarie/dossiéplan Central förvaltning
F1b - Handlingar enligt diarie/dossiéplan Fakultetskansliet
F1c - Handlingar enligt diarie/dossiéplan - Personalärenden
F1d - Universitetsdirektörens beslut
F2 - Handlingar rörande antagning och registrering
F3 - Examensbevis
F4 - Handlingar rörande kurser och utbildningar
F5 - Handlingar rörande personal
F5a - Personaldossiéer
F6 - Ritningar över byggnader/lokaler
F7 - Konferensdokumentation
F8 - Tillgodoräknanden
F8a - Tillgodoräknanden lärarutbildningen
F9 - Erasmus- och Sokratesavtal
G1 - Bokslutshandlingar
G2a - Personregister SLÖR
G2b - Tjänstgöringsjournaler
G2c - Arvodesräkningar
G3 - Anläggningsregister
G4 - Systemdokumentation Agresso

Central förvaltning Linnéuniversitetet

 

Central förvaltning Linnéuniversitetet

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning

Central förvaltning Linnéuniversitetet