Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2010-2012
Arkiv
Sök

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
6.5
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)
Registreringsdatum
2012-02-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Institutionsstyrelsens protokoll
A2 - Protokoll från handledarkollegiet
A3 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Informationsmaterial
C - DIARIER
D - REGISTER
D1 - Studiedokumentation utbildning på grund- och avancerad nivå
D1a - Betyg prov/moment
D1b - Betyg hel kurs
D1c - Tillgodoräknanden
D1d - VFU-omdömen
D1e - Studieuppehåll/ Studentärenden
E - INKOMNA HANDLINGAR
F - ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F1 - Handlingar enligt diarie-/dossiéplan
F2a - Kurssammanställningar, sjuksköterskeprogrammet 180 poäng, Campus Växjö
F2b - Kurssammanställningar, specialistutbildningar, Campus Växjö
F2c - Kurssammanställningar, fristående kurser/Uppdragsutbildningar inom vårdvetenskap
F2d - Kurssammanställningar, sjuksköterskeprogrammet 180 poäng, Campus Kalmar
F2e - Kurssammanställningar, specialistutbildningar, Campus Kalmar
F3a - Uppsatser, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet, Campus Växjö
F3b - Uppsatser, 15 och 30 poäng (91-120 poäng), D-nivå, Campus Växjö
F3c - Uppsatser, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet, Campus Kalmar
F3d - Uppsatser, Specialistutbildningar, Fristående kurser, Campus Kalmar
F3e - Uppsatser, 15 och 30 poäng (91-120 poäng), D-nivå, Campus Kalmar
F3f - Uppsatser, Specialistutbildningar, Fristående kurser, Campus Växjö
F4 - Doktorandakter
F5 - Forskning
F6 - Kurshandlingar
F6a - Kursplaner
F6b - Examinationsuppgifter
F6c - Undervisnings- och utbildningsmaterial
F6d - Kursvärderingar

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)