Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2010-2012
Arkiv
Sök

Institutionen för socialt arbete (SA)

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
6.10
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Registreringsdatum
2012-02-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Institutionsstyrelsens protokoll
A2 - Protokoll från handledarkollegiet
A3 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Informationsmaterial
C - DIARIER
D - REGISTER
D1 - Studiedokumentation utbildning på grund- och avancerad nivå
D1a - Betyg prov/moment
D1b - Betyg hel kurs
D1c - Tillgodoräknanden
E - INKOMNA HANDLINGAR
F - ÄMNESORDNADE HANDLINGAR
F1 - Handlingar enligt diarie-/dossiéplan
F2a - Kurssammanställningar, sociala omsorgsprogrammet , socionomprogrammet, Campus Växjö
F2b - Kurssammanställningar, fristående kurser/Uppdragsutbildning inom socialt arbete, Campus Växjö
F2c - Kurssammanställningar, sociala omsorgsprogrammet , socionomprogrammet, Campus Kalmar
F2d - Kurssammanställningar, fristående kurser/Uppdragsutbildning inom socialt arbete, Campus Kalmar
F3a - Uppsatser, sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet, Campus Växjö
F3b - Uppsatser, 15 och 30 poäng (91-120 poäng), D-nivå, Campus Växjö
F3c - Uppsatser, sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet, Campus Kalmar
F3d - Uppsatser, 15 och 30 poäng (91-120 poäng), D-nivå, Campus Kalmar
F4 - Doktorandakter
F5 - Forskning
F6 - Kurshandlingar
F6a - Kursplaner
F6b - Examinationsuppgifter
F6c - Undervisnings- och utbildningsmaterial
F6d - Kursvärderingar

Institutionen för socialt arbete (SA)

 

Institutionen för socialt arbete (SA)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning

Institutionen för socialt arbete (SA)