Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sök

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
3.1
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Referenser
Arkivbeskrivning Centrala förvaltningen
Registreringsdatum
2009-11-03
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Högskolestyrelsens protokoll
A2 - Handlingar till högskolestyrelsen
A3 - Linjenämndernas protokoll
A3a - Protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3aa - Protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3ab - Bilagor till protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3ba - Protokoll från linjenämnden för undervisningsyrken
A3c - Protokoll från linjenämnden för lokala linjer och enstaka kurser
A3d - Protokoll från linjenämnden för naturvetenskapliga utbildningar
A3e - Protokoll från linjenämnden för ekonomi- och turismutbildning
A3f - Protokoll från linjenämnden för teknik
A3g - Protokoll och kallelser från linjenämnden för medie- och informationsutbildning
A4 - Institutionsstyrelsernas protokoll
A4a - Protokoll från institutionsstyrelsen för samhällsvetenskap
A4b - Protokoll från institutionsstyrelsen för praktisk lärarutbildning och beteendevetenskap
A4c - Protokoll från institutionsstyrelsen för kommunikation
A4d - Protokoll från institutionen för lärarutbildning
A4f - Protokoll från institutionsstyrelsen för naturvetenskap
A4g - Protokoll från institutionsstyrelsen för språk och kultur
A4h - Protokoll från institutionen för pedagogik och metodik
A5 - Protokoll från arbetsenheterna
A6 - Protokoll Valförsamlingen
A7 - Förordnandeprotokoll/anställningsbevis
A8 - Protokoll Särskild Musiklärarutbildning (SMLU)
A9 - Protokoll och kallelser Biblioteksnämnden/biblioteksrådet
A10 - Protokoll MBL
A11 - Protokoll Ledningsgruppens möteshandlingar
A12 - Protokoll och kallelser Forskningsnämnden
A13 - Protokoll Arbetsmiljökommittén
A14 - Protokoll och kallelser Fakultetsnämnden Naturvetenskap och teknik
A15 - Protokoll och kallelser Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott
A16 - Protokoll och kallelser Utbildnings- och forskningsnämnden
A17 - Protokoll och kallelser Lärarutbildningsnämnden/Utbildningsnämnden för lärarutbildning
A18 - Protokoll och kallelser Lärarutbildningsnämnden/Nämnden för lärarutbildning
A19 - Protokoll och kallelser NTHVS/NSHVS
A20 - Möteshandlingar UFA (Utbildnings- och forskningsavdelningen)
A21 - Protokoll och kallelser Grundutbildningsnämnden
A22 - Möteshandlingar Universitetskommittén i Kalmar län
A23 - Övriga protokoll och minnesanteckningar
A24 - Protokoll och rapporter från Personalansvarsnämnden
A25 - Protokoll Sydostuniversitetet
B1 - Diarieförda utgående skrivelser
B2a - Rapporter
B2b - Rapportunderlag Alumni 2008
B2c - Utvärderingar (inkommande)
B2d - Utvärderingar (utresande)
B3 - Studerandekataloger
B4 - Personalkataloger
B5a - Personaltidningar
B5b - Studenttidningar
B6 - Utbildningsinformation
B7 - Kanslimeddelande
B8 - Ekonomisk information
B9 - Presentationsmaterial
C1 - Diarier
C2 - Diarieregister
C2a - Sakregister till diarier
C2b - Alfabetiskt register till diarier
C3 - Diarier - Näringslivsservice
C4 - Diarium Lärarutbildningscentrum (LUCK)
C5 - Diarieförda handlingar LUCK
D1 - Tjänstematriklar
D2 - Inventarieförteckning
D3 - Arkivförteckningar
D4 - Betyg
D4a - Tentamenskort/utbildningsbevis
D4b - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4c - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4d - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4e - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4f - Tentamenskort/tentamensregister
D4g - Betyg enstaka kurser
D4h - Betyg Lärarlinjer
D4i - Utbildningsbevis (mallar)
D4j - Examensbevis/intyg
D5 - Examensbevis
D6 - Scheman, utbildningsgångar för lärarutbildningar
D7 - Registreringslistor
D8 - Klasslistor
D9 - Tillgodoräknande
E1 - Diarieförda inkomna skrivelser
E2 - Korrespondens
E3 - Diarieförda handlingar
Näringslivsservice
E7a - Byte av studieort
E7b - Byte av program
E7c - Ansökan om anstånd
E7d - Antagning
F1 - Diarieförda handlingar
F2a - Avslutade personakter
F2b - Anställningsärenden
F2c - Tjänstgöringsbetyg (kopior)
F2d - Redovisning av bisysslor
F2e - Avtal
F3 - Handlingar rörande studenter som avbrutit utbildningen
F4a - Kursinformation
F4b - Handlingar rörande överflyttade studenter
F4c - Registrerade på kurs
F4d - Registrerade på utbildningslinjer
F4e - Registrerade på uppdragsutbildning
F6 - Tentamen
F7 - Kursutvärdering
F8 - Kalmar högskolas utbildningsstatistik
F9 - Utbildningsplaner
F10 - Kursplaner
F11a - Handlingar rörande EDIT
F11b - Handlingar rörande Fadderprogrammet
F12 - Bedömningsärenden gällande behörighet
F13d - Antagningslistor
F14 - Forskningsansökningar
F15 - Erasmus- och Sokratesavtal
F16a - Avtal Näringslivsservice
F16b - Hyreskontrakt
F17 - Minor Field Studies
G1a - Bokslut
G1b - Arvodesräkningar
G1c - Arvodesräkningar (Kopior)
G1d - Mikrofilmade räkenskaper
G1d1 - Transaktionslistor
G1d2 - Periodiska utbetalningsrapporter
G1d3 - Kassabokföringens huvudregister KR-1
G2 - Tjänstgöringsjournaler
G3 - Tryckt årsredovisning
H1 - Statistik
J1 - Kartor och ritningar
Ö1 - Pressklipp
Ö2a - Rektor Agneta Bladhs möten
Ö2b - Rektor Dan Isacsons efterlämnade handlingar
Ö3 - Handlingar rörande Studentkåren
Ö4 - Handlingar rörande fusionen
Ö5 - Internutbildning
Ö6 - Rostad Konstförening
Ö8 - Administrativa rutiner

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

 
Centralförvaltningens arkivbildare .

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

Handlingarnas tid
1977--2009
Huvudsaklig tid
1977--2009
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid 1977-2009. Från och med 2007-05-01 diarieförs allt på central nivå. Därav orsaken till att diarieförda handlingar enbart sträcker sig fram tills dess på institutionsnivå. Se under fliken Referenser (förteckningsklienten Klara) Hik Dnr 2007 1.1 309.

Central förvaltning Högskolan i Kalmar