Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sök

Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik

 

Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik

Handlingarnas tid
1977--2000
Huvudsaklig tid
1977--2000
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Verksamhetstid från 1977 till och med vt2000. Se även centralförvaltningen.

Inom utbildningsområdet ingick följande ämnesområden:
Miljö- och naturresurslinjen
Livsmedelslinjen
Miljö- och livsmedelslinjen
Miljö- och naturvetarlinjen
Linjen för tillämpad livsmedelskemi
Programmet för bioteknologi med livsmedelskemi
Biomedicinsk kemi
Grundskollärarprogrammet
Kemi
Biologi
Biomedicin
Bioteknik med livsmedelskemi
Sjöbefäl
Gymnasielärarprogrammet
Biomedicinsk laboratorievetenskap

Forskarutbildningsämnen bestod av följande:
Biologi
Kemi
Fysik
Geologi
Marinvetenskap
Global International Waters Assessment (GIWA)

Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik