Hem Arkivbildare
Sök

Linnéuniversitetet 2013

Huvudkategori
Statlig myndighet
Giltighetstid
2013--
Klassificeringsstrukturer
Linnéuniversitetet KS 2018
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Central förvaltning 1 7.1 SE
Ekonomihögskolan FEH 1 7.2 SE
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL 1 7.3 SE
Fakulteten för konst- och humaniora, FKH 1 7.4 SE
Fakulteten för samhällsvetenskap FSV 1 7.5 SE
Fakulteten för teknik, FTK 1 7.6 SE

Linnéuniversitetet 2013

Beskrivning
Förvaringsenhetsbeteckningar:

FE 1 – Arkivbox
FE 1-1 Diarieförda handlingar
FE 1-2 Ekonomihandlingar
FE 1-3 Personalhandlingar - personalmappar
FE 1-4 Möteshandlingar
FE 1-5 Informationshandlingar
FE 1-6 Antagningshandlingar
FE 1-7 Utbildningshandlingar
FE 1-8 Studenthandlingar
FE 1-9 Examensbevis
FE 1-10 Avhandlingar och rapporter
FE 1-11 Forskningshandlingar