Hem Arkivbildare
Sök

Linnéuniversitetet 2013

Huvudkategori
Statlig myndighet
Giltighetstid
2013--
Klassificeringsstrukturer
Linnéuniversitetet KS 2018
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Central förvaltning 1 7.1 SE
Ekonomihögskolan FEH 1 7.2 SE
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL 1 7.3 SE
Fakulteten för konst- och humaniora, FKH 1 7.4 SE
Fakulteten för samhällsvetenskap FSV 1 7.5 SE
Fakulteten för teknik, FTK 1 7.6 SE

Linnéuniversitetet 2013

Beskrivning
Den 1 januari 2013 skedde en omorganisation då fem fakulteter bildades:
Ekonomihögskolan
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Fakulteten för konst och humaniora
Fakulteten för samhällsvetenskap
Fakulteten för teknik

Fakulteterna ses som arkivbildare med institutionerna som separata delarkiv. Dessutom finns Nämnden för lärarutbildningen som har ett övergripande ansvar för lärarutbildningen. Universitetsförvaltningen svarar för service, ledning och samordning av vissa för universitetets gemensamma och övergripande frågor.

Vid universitetet bedrivs även en rad uppdragsutbildningar som exempelvis polisutbildning.

Forskningen vid universitetet spänner över konst och humaniora, naturvetenskap, teknik och ekonomi och en rad olika discipliner inom områden som exempelvis ekologi och evolution, diskriminering, integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Förvaringsenhetsbeteckningar:

FE 1 – Arkivbox
FE 1-1 Diarieförda handlingar
FE 1-2 Ekonomihandlingar
FE 1-3 Personalhandlingar - personalmappar
FE 1-4 Möteshandlingar
FE 1-5 Informationshandlingar
FE 1-6 Antagningshandlingar
FE 1-7 Utbildningshandlingar
FE 1-8 Studenthandlingar
FE 1-9 Examensbevis
FE 1-10 Avhandlingar och rapporter
FE 1-11 Forskningshandlingar

FE2 - IT-system