Hem Arkivbildare
Sök

Växjö universitet

Beskrivning
Universitets historia går tillbaka till 1967 då en filial till Lunds universitet grundades i Växjö. 1977 slogs filialen ihop med Lärarhögskolan i Växjö och Högskolan i Växjö bildades. Högskolan i Växjö hade redan från filialtiden en profil med tyngdpunkten i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Den 1 oktober 1998 integrerades den landstingskommunala Vårdhögskolan i Växjö med Högskolan i Växjö. De äldre arkivhandlingarna finns arkiverade hos Landstinget Kronoberg.

Genom ett regeringsbeslut fick högskolan 1999 universitetsstatus.

Växjö universitet och Högskolan i Kalmar fusionerades och grundade Linnéuniversitetet 2010.