Hem Arkivbildare
Sök

Högskolan i Kalmar

Beskrivning
Från och med 2007-05-01 diarieförs allt på central nivå. Därav orsaken till att diarieförda handlingar enbart sträcker sig fram tills dess på institutionsnivå. Se under fliken Referenser (förteckningsklienten Klara) Hik Dnr 2007 1.1 309.