Hem Arkivbildare
Sök

Linnéuniversitetet 2010-2012

Beskrivning
Den 1 januari 2010 bildades Linnéuniversitetet genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

År 2010 – 2012 hade Linnéuniversitetet ca 35 000 studenter varav 15 575 var helårsstudenter. Det gavs ca 130 utbildningsprogram och på det två orterna fanns ca 2000 anställda.

Linneuniversitetet hade vid denna tid 13 institutioner där institutionerna ses som separata delarkiv och den centrala förvaltningen betraktas som egen arkivbildare. I den centrala förvaltningen ingick Ekonomiavdelning, Externa relationer, IT-avdelning, Kommunikationsavdelning, Lokal- och serviceavdelning, Personalavdelning, Studerandeavdelning och Universitetsledningens kansli.

Den 1 januari 2013 genomgick Linnéuniversitetet en omorganisation. Den nya organisationen är förtecknad under arkivbildaren Linnéuniversitetet 2013.