Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.5 - Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Beskrivning
Hantering av VFU. Här ingår bland annat avtal för VFU för enskilda studenter och handledar- och studenters rapport.
  

Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Bevaras/Gallras Gallras. Avtal om VFU utomlands för enskild student bevaras.

Process  3.3.2.5 - Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Aktivitet
Ansökan och besluta om särskild hänsyn vid placering i VFU
  Handlingstyper
Ansökan om särskild hänsyn vid placering i VFU
Beslut om särskild hänsyn vid placering i VFU
 
Aktivitet
Skriva avtal om VFU
  Handlingstyper
Avtal om VFU för enskild student
Avtal om VFU utomlands för enskild student
 
Aktivitet
Rapportera om VFU
  Handlingstyper
Handledarrapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning
Studenternas rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning
 

Process  3.3.2.5 - Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handlingstyp Beskrivning
Avtal om VFU för enskild student ID dok: 3.3.2.5-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter avslutad utbildning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Avtal om VFU utomlands för enskild student ID dok: 3.3.2.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Handledarrapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ID dok: 3.3.2.5-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter avslutad delkurs eller utbildning. Myndigheten ska bevara rapporter om de har legat till grund för betygsättningen och betyget inte har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2020:25
 
Ansökan om särskild hänsyn vid placering i VFU ID dok: 3.3.2.5-114
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter avslutad utbildning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om särskild hänsyn vid placering i VFU ID dok: 3.3.2.5-115
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter avslutad utbildning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Studenternas rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ID dok: 3.3.2.5-116
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Myndigheten bör bevara rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning om de bedöms ha ett värde för forskningens behov.
Gallringsfrist: Får återlämnas till studenten efter avslutad delkurs eller utbildningen om betyget har registrerats i studieregister. Rapporter och bilagor som inte har återlämnats får gallras 2 år efter det att betyget har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2020:25
 

Process  3.3.2.5 - Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Processgraf Hantera pågående studier .... Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student Hantera övrig studentadministration Hantera validering Ärenden rörande praktik och verksamhetsförlagd utbildning Ansökan och besluta om särskild hänsyn vid placering i VFU Ansökan om särskild hänsyn vid placering i VFU Beslut om särskild hänsyn vid placering i VFU Skriva avtal om VFU Avtal om VFU för enskild student Avtal om VFU utomlands för enskild student Rapportera om VFU Handledarrapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning Studenternas rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning