Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Skadeanmälnings- och tillbudsrapportärenden

Process  3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student

Handlingstyper
Tillbudsrapport  
Skadeanmälan  

Process  3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student

Process  3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student

Handlingstyp Beskrivning
Tillbudsrapport ID dok: 3.3.2.6-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Anmälan om tillbud med underskrifter görs på särskild blankett.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess
 
Skadeanmälan ID dok: 3.3.2.6-111
Bevaras/Gallras: Kopia Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Anmärkning: Skadeanmälan för studenter skickas i original till Kammarkollegiet.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess
 

Process  3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student

Processgraf Hantera pågående studier .... Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student Hantera övrig studentadministration Hantera validering Skadeanmälnings- och tillbudsrapportärenden Tillbudsrapport Skadeanmälan