Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.7 - Hantera övrig studentadministration

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Ärenden rörande övrig studentadministration

Process  3.3.2.7 - Hantera övrig studentadministration

Process  3.3.2.7 - Hantera övrig studentadministration

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om programbyte ID dok: 3.3.2.7-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar.
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om programbyte ID dok: 3.3.2.7-115
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar.
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Ansökan om studieortsbyte ID dok: 3.3.2.7-114
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar.
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om studieortsbyte ID dok: 3.3.2.7-117
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar.
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Ansökan om byte av obligatorisk kurs ID dok: 3.3.2.7-1110
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning:
Gallringsfrist: Gallras efter registrering i Ladok.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om byte av obligatorisk kurs ID dok: 3.3.2.7-1111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning:
Gallringsfrist: Gallras efter registrering i Ladok.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Ansökan om prov på annan ort ID dok: 3.3.2.7-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/institution
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om prov på annan ort ID dok: 3.3.2.7-116
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/ institution
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Individuell studieplan grund- och avancerad nivå ID dok: 3.3.2.7-118
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet/ institution
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Anmälan om avbrott ID dok: 3.3.2.7-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/ institution
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten om uppgifter om studieavbrottet har registrerats i studieregister.
Handlingar i ärenden om återupptagande av studier efter studieavbrott får gallras 2 år efter det att
beslut har fattats i ärendet om uppgifter om återtagandet av studier har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Lånekontrakt utrustning ID dok: 3.3.2.7-119
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Ordnas efter personnummer. Utlåning till student av utrustning i form av exempelvis kameror, ipad osv.
Gallringsfrist: Gallras vid återlämning av utrustning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  3.3.2.7 - Hantera övrig studentadministration

Processgraf Hantera pågående studier .... Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student Hantera övrig studentadministration Hantera validering Ärenden rörande övrig studentadministration Ansökan om programbyte Beslut om programbyte Ansökan om studieortsbyte Beslut om studieortsbyte Ansökan om byte av obligatorisk kurs Beslut om byte av obligatorisk kurs Ansökan om prov på annan ort Beslut om prov på annan ort Individuell studieplan grund- och avancerad nivå Anmälan om avbrott Lånekontrakt utrustning