Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.3.2 - Hantera byte av examinator

Beskrivning
Byte av examinator: En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att byta examinator (6 kap. 22 § HF).
  

Ärenden rörande byte av examinator

Process  3.3.3.2 - Hantera byte av examinator

Handlingstyper
Ansökan om byte av examinator  
Beslut om byte av examinator  

Process  3.3.3.2 - Hantera byte av examinator

Aktivitet
Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: byte av examinator
   
 
Aktivitet
Byte av examinator
  Handlingstyper
Ansökan om byte av examinator
Beslut om byte av examinator
 

Process  3.3.3.2 - Hantera byte av examinator

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om byte av examinator ID dok: 3.3.3.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Avser byte för en enskild student i enlighet med HF 6 kap, 22 §.

Att utse och byta examinator för en kurs klassificeras i 3.1.2 Inrätta,revidera och avveckla kurs.
 
Beslut om byte av examinator ID dok: 3.3.3.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Avser byte för en enskild student i enlighet med HF 6 kap, 22 §.

Att utse och byta examinator för en kurs klassificeras i 3.1.2 Inrätta, revidera och avveckla kurs.
 

Process  3.3.3.2 - Hantera byte av examinator

Processgraf Examinera student Hantera examination av student Hantera byte av examinator Hantera övrig examination av student Hantera utfärdande av examenbevis Ärenden rörande byte av examinator Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: byte av examinator Byte av examinator Ansökan om byte av examinator Beslut om byte av examinator