Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.1.1 - Inrätta ämne på forskarnivå

Beskrivning
Inrättande av ämne på forskarnivå. Ämnet inrättas formellt i samband med att examenstillstånd beviljas.
  

Ärenden rörande inrättande av ämne på forskarnivå

Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar 
Registrering/system W3D3, med undantag för Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning som registreras i Ladok.
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  4.1.1.1 - Inrätta ämne på forskarnivå

Aktivitet
Inrätta ämne på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Ansöka om inrättande av ämne
  Handlingstyper
Ansökan om inrättande av ämne
 
Aktivitet
Utse granskningsgrupp
  Handlingstyper
Beslut om utseende av granskningsgrupp för ämne på forskarnivå
 
Aktivitet
Bedöma ansökan om inrättande av ämne
  Handlingstyper
Bedömningsunderlag för ämne på forskarnivå
 
Aktivitet
Besluta om inrättande av ämne
  Handlingstyper
Beslut om inrättande av ämne
 
Aktivitet
Etablera ämne
  Handlingstyper
Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning
 
Aktivitet
Revidera ämne på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Ansöka om att inrätta ämnesinriktning
  Handlingstyper
Ansökan om inrättande av ämnesinriktning
 
Aktivitet
Bedöma ämnesinriktning
  Handlingstyper
Bedömningsunderlag om ämnesinriktning
 
Aktivitet
Besluta om att inrätta ämnesinriktning
  Handlingstyper
Beslut om inrättande av ämnesinriktning
 
Aktivitet
Etablera ämnesinriktning
  Handlingstyper
Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning
 
Aktivitet
Inrätta dubbel eller gemensam examen på forskarnivå
  Handlingstyper
Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå
Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå
 

Process  4.1.1.1 - Inrätta ämne på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om inrättande av ämne ID dok: 4.1.1.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per inrättande.
 
Beslut om utseende av granskningsgrupp för ämne på forskarnivå ID dok: 4.1.1.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Bedömningsunderlag för ämne på forskarnivå ID dok: 4.1.1.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Beslut om inrättande av ämne ID dok: 4.1.1.1-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning ID dok: 4.1.1.1-241
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet STUD
 
Ansökan om inrättande av ämnesinriktning ID dok: 4.1.1.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per inrättande av ämnesinriktning.
 
Bedömningsunderlag om ämnesinriktning ID dok: 4.1.1.1-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Beslut om inrättande av ämnesinriktning ID dok: 4.1.1.1-231
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå ID dok: 4.1.1.1-251
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och delegationsordning
Anmärkning: Avser gemensam eller dubbel examen enligt HL 1 kap, 17 §.
 
Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå ID dok: 4.1.1.1-252
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Enligt besluts- och delegations-ordning
Anmärkning: Avser gemensam eller dubbel examen enligt HL 1 kap, 17 §. Beslut eller avtal.
 

Process  4.1.1.1 - Inrätta ämne på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå Inrätta ämne på forskarnivå Fastställa allmän studieplan Avveckla ämne på forskarnivå Ärenden rörande inrättande av ämne på forskarnivå Inrätta ämne på forskarnivå Ansöka om inrättande av ämne Ansökan om inrättande av ämne Utse granskningsgrupp Beslut om utseende av granskningsgrupp för ämne på forskarnivå Bedöma ansökan om inrättande av ämne Bedömningsunderlag för ämne på forskarnivå Besluta om inrättande av ämne Beslut om inrättande av ämne Etablera ämne Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning Revidera ämne på forskarnivå Ansöka om att inrätta ämnesinriktning Ansökan om inrättande av ämnesinriktning Bedöma ämnesinriktning Bedömningsunderlag om ämnesinriktning Besluta om att inrätta ämnesinriktning Beslut om inrättande av ämnesinriktning Etablera ämnesinriktning Registeruppgifter om etablering av ämne/ämnesinriktning Inrätta dubbel eller gemensam examen på forskarnivå Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på forskarnivå