Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.1.2 - Fastställa allmän studieplan

Beskrivning
Utbildning på forskarnivå bedrivs per ämne som formellt inrättas i samband med att examenstillstånd beviljas. Universitet har rätt att utfärda examen på forskarnivå oavsett ämne, med undantag för konstnärlig utbildning på forskarnivå där Universitetskanslerämbetet beviljar examenstillstånd. I den allmänna studieplanen för ämnet ska det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och andra nödvändiga föreskrifter anges.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande fastställande av allmän studieplan

Process  4.1.1.2 - Fastställa allmän studieplan

Aktivitet
Fastställa och revidera allmän studieplan
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av allmän studieplan
Allmän studieplan
 
Aktivitet
Fastställa allmän studieplan (inriktnings-studieplan)
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av allmän studieplan (inriktningsstudieplan)
Allmän studieplan (inriktningsstudieplan)
 

Process  4.1.1.2 - Fastställa allmän studieplan

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om fastställande av allmän studieplan ID dok: 4.1.1.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per allmän studieplan.
 
Allmän studieplan ID dok: 4.1.1.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Beslut om fastställande av allmän studieplan (inriktningsstudieplan) ID dok: 4.1.1.2-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per inriktningsstudieplan.
 
Allmän studieplan (inriktningsstudieplan) ID dok: 4.1.1.2-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  4.1.1.2 - Fastställa allmän studieplan

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå Inrätta ämne på forskarnivå Fastställa allmän studieplan Avveckla ämne på forskarnivå Ärenden rörande fastställande av allmän studieplan Fastställa och revidera allmän studieplan Beslut om fastställande av allmän studieplan Allmän studieplan Fastställa allmän studieplan (inriktnings-studieplan) Beslut om fastställande av allmän studieplan  (inriktningsstudieplan) Allmän studieplan (inriktningsstudieplan)