Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Beskrivning
Avvecklande av ämne på forskarnivå.
  

Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå

Bevaras/Gallras Bevaras
Registrering/system W3D3
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Handlingstyper
Ansökan om avveckling av ämne  
Beslut om avveckling av ämne  

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Aktivitet
Avveckla ämne på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Ansöka om avveckling av ämne
  Handlingstyper
Ansökan om avveckling av ämne
 
Aktivitet
Besluta om avveckling av ämne
  Handlingstyper
Beslut om avveckling av ämne
 

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om avveckling av ämne ID dok: 4.1.1.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per ämnes- eller inriktningsavveckling.
 
Beslut om avveckling av ämne ID dok: 4.1.1.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå Inrätta ämne på forskarnivå Fastställa allmän studieplan Avveckla ämne på forskarnivå Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå Avveckla ämne på forskarnivå Ansöka om avveckling av ämne Ansökan om avveckling av ämne Besluta om avveckling av ämne Beslut om avveckling av ämne