Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Beskrivning
Kursdelen av utbildningen på forskarnivå varierar i antal hp per ämne. Fördelningen av poäng mellan kurser och doktorsavhandling/licentiatuppsats anges i ämnets allmänna studieplan. För varje ämne finns obligatoriska och valbara kurser. För kurser på forskarnivå som inte är individuella läskurser (eller särskilt utformade tillfälliga kurser för ett fåtal doktorander) ska det upprättas kursplaner.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande utseende av kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Process  4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Handlingstyper
Beslut om utseende av kursexaminator  
Beslut om utseende av kursansvarig  

Process  4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Aktivitet
Utse kursexaminator
  Handlingstyper
Beslut om utseende av kursexaminator
 
Aktivitet
Utse kursansvarig
  Handlingstyper
Beslut om utseende av kursansvarig
 

Process  4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om utseende av kursexaminator ID dok: 4.1.2.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Vanligtvis ett ärende för examinatorer inom ett ämne eller per institution eller fakultet om beslut fattas samlat.
 
Beslut om utseende av kursansvarig ID dok: 4.1.2.2-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Vanligtvis ett ärende för kursansvariga inom ett ämne eller per institution eller fakultet om beslut fattas samlat.
 

Process  4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå Fastställa kurs på forskarnivå Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå Avveckla kurs på forskarnivå Ärenden rörande utseende av kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå Utse kursexaminator Beslut om utseende av kursexaminator Utse kursansvarig Beslut om utseende av kursansvarig