Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå

Beskrivning
Kursdelen av utbildningen på forskarnivå varierar i antal hp per ämne. Fördelningen av poäng mellan kurser och doktorsavhandling/licentiatuppsats anges i ämnets allmänna studieplan. För varje ämne finns obligatoriska och valbara kurser. För kurser på forskarnivå som inte är individuella läskurser (eller särskilt utformade tillfälliga kurser för ett fåtal doktorander) ska det upprättas kursplaner.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande avveckling av kurs på forskarnivå

Process  4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå

Handlingstyper
Beslut om avveckling av kurs  

Process  4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå

Aktivitet
Avveckla kurs på forskarnivå
  Handlingstyper
Beslut om avveckling av kurs
 

Process  4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om avveckling av kurs ID dok: 4.1.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå Fastställa kurs på forskarnivå Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå Avveckla kurs på forskarnivå Ärenden rörande avveckling av kurs på forskarnivå Avveckla kurs på forskarnivå Beslut om avveckling av kurs