Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.1 - Utse och byta handledare och doktorandexaminator

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande utseende och byte av handledare och doktorandexaminator

Process  4.3.2.1 - Utse och byta handledare och doktorandexaminator

Aktivitet
Byta handledare
  Handlingstyper
Beslut om byte av handledare
Anmälan om byte av handledare
 
Aktivitet
Byta doktorandexaminator
  Handlingstyper
Beslut om byte av doktorandexaminator
Anmälan om byte av doktorandexaminator
 
Aktivitet
Ändra handledare
  Handlingstyper
Anmälan om ändring av handledare
Beslut om ändring av handledare
 
Aktivitet
Ändra examinator
  Handlingstyper
Anmälan om ändring av examinator
Beslut om ändring av examinator
 

Process  4.3.2.1 - Utse och byta handledare och doktorandexaminator

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om byte av handledare ID dok: 4.3.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och byte.
 
Beslut om byte av doktorandexaminator ID dok: 4.3.2.1-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och byte.
 
Anmälan om byte av doktorandexaminator ID dok: 4.3.2.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och byte
 
Anmälan om byte av handledare ID dok: 4.3.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och byte
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 
Anmälan om ändring av handledare ID dok: 4.3.2.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och ändring
 
Anmälan om ändring av examinator ID dok: 4.3.2.1-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och ändring
 
Beslut om ändring av handledare ID dok: 4.3.2.1-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och ändring
 
Beslut om ändring av examinator ID dok: 4.3.2.1-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och ändring
 

Process  4.3.2.1 - Utse och byta handledare och doktorandexaminator

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Ärenden rörande utseende och byte av handledare och doktorandexaminator Byta handledare Beslut om byte av handledare Anmälan om byte av handledare Byta doktorandexaminator Beslut om byte av doktorandexaminator Anmälan om byte av doktorandexaminator Ändra handledare Anmälan om ändring av handledare Beslut om ändring av handledare Ändra examinator Anmälan om ändring av examinator Beslut om ändring av examinator Tillstyrkan