Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.2 - Upprätta och följa upp individuell studieplan

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande indivudella studieplaner på forskarnivå

Process  4.3.2.2 - Upprätta och följa upp individuell studieplan

Aktivitet
Fastställa individuell studieplan
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av individuell studieplan
Individuell studieplan
Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av individuell studieplan
 

Process  4.3.2.2 - Upprätta och följa upp individuell studieplan

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om fastställande av individuell studieplan ID dok: 4.3.2.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Ett ärende per doktorand och individuell studieplan. Revidering innebär beslut om nytt fastställande. En doktorands reviderade individuella studieplaner klassificeras på samma sätt som den första.
 
Individuell studieplan ID dok: 4.3.2.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 
Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av individuell studieplan ID dok: 4.3.2.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.2.2-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 

Process  4.3.2.2 - Upprätta och följa upp individuell studieplan

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Ärenden rörande indivudella studieplaner på forskarnivå Fastställa individuell studieplan Beslut om fastställande av individuell studieplan Individuell studieplan Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av individuell studieplan Tillstyrkan