Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.3 - Hantera byte av allmän studieplan

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande byte av allmän studieplan

Process  4.3.2.3 - Hantera byte av allmän studieplan

Aktivitet
Byta allmän studieplan
  Handlingstyper
Ansökan om byte av allmän studieplan
Beslut om byte av allmän studieplan
Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av allmän studieplan
 

Process  4.3.2.3 - Hantera byte av allmän studieplan

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om byte av allmän studieplan ID dok: 4.3.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Gäller en doktorands övergång från äldre till senare gällande allmän studieplan i ämnet. Det rekommenderas att notering om vilken allmän studieplan doktoranden följer görs i Ladok.
 
Beslut om byte av allmän studieplan ID dok: 4.3.2.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Ev. Ladok
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Gäller en doktorands övergång från äldre till senare gällande allmän studieplan i ämnet. Det rekommenderas att notering om vilken allmän studieplan doktoranden följer görs i Ladok.
 
Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av allmän studieplan ID dok: 4.3.2.3-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Gäller en doktorands övergång från äldre till senare gällande allmän studieplan i ämnet. Det rekommenderas att notering om vilken allmän studieplan doktoranden följer görs i Ladok.
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.2.3-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 

Process  4.3.2.3 - Hantera byte av allmän studieplan

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Ärenden rörande byte av allmän studieplan Byta allmän studieplan Ansökan om byte av allmän studieplan Beslut om byte av allmän studieplan Handledarkollegiets tillstyrkan/granskning av allmän studieplan Tillstyrkan