Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.3.2 - Genomföra disputation

Beskrivning
Processen beskriver doktorandrelaterade ärenden om betyg och examen. Förberedelser för kursexamination redovisas inom process 4.2.2 Bedriva kurs.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Disputationsärenden

Process  4.3.3.2 - Genomföra disputation

Aktivitet
Hantera disputation
   
 
Aktivitet
Anmäla disputation
  Handlingstyper
Anmälan om disputation
 
Aktivitet
Besluta om disputation
  Handlingstyper
Beslut om disputation
Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om disputation
 
Aktivitet
Offentliggörande av disputation
  Handlingstyper
Uppgifter om disputationen
 
Aktivitet
Publicering av doktorsavhandling
  Handlingstyper
Doktorsavhandling
 
Aktivitet
Sätta betyg
  Handlingstyper
Betygsprotokoll för disputation
 

Process  4.3.3.2 - Genomföra disputation

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan om disputation ID dok: 4.3.3.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per disputation. I ärendet ingår att föreslå/ bes-luta om tid och plats för disputationen, föreslå/utse ordförande, opponent och betygsnämnd, samt betygsnämndsprotokoll.
 
Beslut om disputation ID dok: 4.3.3.2-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Uppgifter om disputationen ID dok: 4.3.3.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: DiVA Lnu:s webbplats UB:s anslagstavla
Ansvar: Fakultet Doktorand
Anmärkning: Kallas även spikning.
 
Doktorsavhandling ID dok: 4.3.3.2-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: DiVA
Ansvar: Fakultet Doktorand
Anmärkning: Uppgifter om doktorsavhandlingen publiceras i DiVA och på webbplatsen. Avhandlingen publiceras tryckt, och om författaren vill, i fulltext i DiVA.
 
Betygsprotokoll för disputation ID dok: 4.3.3.2-151
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Betygsprotokoll ingår i ärende om licentiatseminarium eller disputation.
 
Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om disputation ID dok: 4.3.3.2-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.3.2-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 

Process  4.3.3.2 - Genomföra disputation

Processgraf Examinera doktorand Genomföra licentiatseminarium Genomföra disputation Hantera examination av doktorand Disputationsärenden Hantera disputation Anmäla disputation Anmälan om disputation Besluta om disputation Beslut om disputation Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om disputation Offentliggörande av disputation Uppgifter om disputationen Publicering av doktorsavhandling Doktorsavhandling Sätta betyg Betygsprotokoll för disputation Tillstyrkan