Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet

Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet

Process  3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet

Handlingstyper
Utbytesavtal  20180101-20181231

Process  3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet

Process  3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet

Handlingstyp Beskrivning
Utbytesavtal ID dok: 3.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution/ER
 

Process  3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet

Processgraf Hantera pågående utbildning Bedriva program eller kurs Bedriva uppdragsutbildning Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Bedriva utbytesstudier och mobilitet Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet Utbytesavtal