Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.4.1 - Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning

Beskrivning
Hela processen för stöd för studenter med funktionsnedsättning hanteras i ärendehanteringssystemet NAIS.
Gallringsbara uppgifter om en student ska gallras två år efter att en student avslutat sina studier.
  

Ärenden rörande stöd för studenter med funktionsnedsättning

Process  3.4.1 - Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning

Aktivitet
Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning
   
 
Aktivitet
Skapa intyg till student med funktionsnedsättning
  Handlingstyper
Beslut om stödåtgärder för student med funktionsnedsättning
Diagnosintyg
Kontaktuppgifter för student med funktionsnedsättning
Läkarintyg
 

Process  3.4.1 - Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om stödåtgärder för student med funktionsnedsättning ID dok: 3.4.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: NAIS
Ansvar: STUD
Anmärkning: Registreras i studentärende i IT-komponenten NAIS.
Författningsstöd sekretess: 21 kap 1§ OSL
Sekretess: Ja
 
Diagnosintyg ID dok: 3.4.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: NAIS
Ansvar: STUD
Anmärkning: Registreras i studentärende i IT-komponenten NAIS.
Gallringsfrist:
Författningsstöd sekretess: 21 kap 1§ OSL
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter:
 
Kontaktuppgifter för student med funktionsnedsättning ID dok: 3.4.1-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: NAIS
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter det att ärendet avslutades, under förutsättning att de inte behövs för återsökning av andra handlingar.
Författningsstöd sekretess: 21 kap 1§ OSL
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2017:39
 
Läkarintyg ID dok: 3.4.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: NAIS
Ansvar: STUD
Anmärkning: Registreras i studentärende i IT-komponenten NAIS.
Gallringsfrist:
Författningsstöd sekretess: Sekretessmarkeras enligt OSL 5 kap, 5 §
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter:
 

Process  3.4.1 - Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning

Processgraf Tillhandahålla service för studenter Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning Hantera studievägledning Ärenden rörande stöd för studenter med funktionsnedsättning Hantera stöd till studenter med funktionsnedsättning Skapa intyg till student med funktionsnedsättning Beslut om stödåtgärder för student med funktionsnedsättning Diagnosintyg Kontaktuppgifter för student med funktionsnedsättning Läkarintyg