Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.5.2 - Hantera informationssäkerhet

Process  2.5.2 - Hantera informationssäkerhet

Process  2.5.2 - Hantera informationssäkerhet

Handlingstyp Beskrivning
Rapport för risk- och sårbarhetsanalys ID dok: 2.5.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Innehåller även protokoll från Risk- och sårbarhetsanalys som bilaga
 
Protokoll från risk- och sårbarhetsanalys ID dok: 2.5.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK och förvaltningsobjekt
Anmärkning: Bevaras samlade som bilaga till rapport för risk- och sårbarhetsanalys, samt som bilagor till förvaltningsobjektens förvaltningsplaner.
 
Åtgärdsplan från risk- och sårbarhetsanalys av övriga informationstillgångar ID dok: 2.5.2-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK och avdelning/fakultet
Anmärkning:
 

Process  2.5.2 - Hantera informationssäkerhet

Processgraf Hantera säkerhetsfrågor Hantera fysisk säkerhet Hantera informationssäkerhet Hantera IT-säkerhet Hantera miljösäkerhet Hantera personsäkerhet Rapport för risk- och sårbarhetsanalys Protokoll från risk- och sårbarhetsanalys Åtgärdsplan från risk- och sårbarhetsanalys av övriga informationstillgångar