Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.5.5 - Hantera personsäkerhet

Process  2.5.5 - Hantera personsäkerhet

Handlingstyper
Ansökan om undantag från föreskrifter  
Beslut om undantag från föreskrifter  

Process  2.5.5 - Hantera personsäkerhet

Process  2.5.5 - Hantera personsäkerhet

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om undantag från föreskrifter ID dok: 2.5.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Ansökan till annan myndighet om undantag.
 
Beslut om undantag från föreskrifter ID dok: 2.5.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Beslut från annan myndighet om undantag.
 

Process  2.5.5 - Hantera personsäkerhet

Processgraf Hantera säkerhetsfrågor Hantera fysisk säkerhet Hantera informationssäkerhet Hantera IT-säkerhet Hantera miljösäkerhet Hantera personsäkerhet Ansökan om undantag från föreskrifter Beslut om undantag från föreskrifter