Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.8 - Hantera validering

Beskrivning
Validering innebär att kartlägga och bedöma en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när individen har fått dem. Vid en validering jämförs individens kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen.

Validering utförs för att kunna bedöma vad en individ kan räkna in i en utbildning och vad individen saknar, så att personen får möjlighet att komplettera sin utbildning.
  

Process  3.3.2.8 - Hantera validering

Handlingstyper
Ansökan om validering  
Beslut om validering  

Process  3.3.2.8 - Hantera validering

Process  3.3.2.8 - Hantera validering

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om validering ID dok: 3.3.2.8-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
 
Beslut om validering ID dok: 3.3.2.8-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
 

Process  3.3.2.8 - Hantera validering

Processgraf Hantera pågående studier .... Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student Hantera övrig studentadministration Hantera validering Ansökan om validering Beslut om validering