Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.8.2 - Utlämnande av allmän handling

Beskrivning
Här hanteras information inom processerna i Utlämnande av allmän handling
  

Process  2.8.2 - Utlämnande av allmän handling

Aktivitet
Utlämnande av allmän handling
   
 
Aktivitet
Ta emot begäran om utlämnande av allmän handling
  Handlingstyper
Begäran om utlämnande av allmän handling
 
Aktivitet
Besvara begäran om utlämnande av allmän handling
  Handlingstyper
Svar på begäran om utlämnande av allmän handling
 
Aktivitet
Fatta beslut om avslag om utlämnande av handling
  Handlingstyper
Beslut om avslag om utlämnande av allmän handling
 
Aktivitet
Ta emot överklagande av avslag om utlämnande av handling
  Handlingstyper
Överklagande av avslag om utlämnande av allmän handling
 
Aktivitet
Lämna yttrande över överklagande av avslag om utlämnande av allmän handling
  Handlingstyper
Yttrande över överklagande av avslag om allmän handling
 
Aktivitet
Ta emot beslut från överinstans
  Handlingstyper
Beslut från överinstans
 

Process  2.8.2 - Utlämnande av allmän handling

Handlingstyp Beskrivning
Begäran om utlämnande av allmän handling ID dok: 2.8.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Bevaras vid avslag. Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 1991:6.
 
Svar på begäran om utlämnande av allmän handling ID dok: 2.8.2-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Bevaras vid avslag. Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 1991:6.
 
Beslut om avslag om utlämnande av allmän handling ID dok: 2.8.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Överklagande av avslag om utlämnande av allmän handling ID dok: 2.8.2-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Yttrande över överklagande av avslag om allmän handling ID dok: 2.8.2-151
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Beslut från överinstans ID dok: 2.8.2-161
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 

Process  2.8.2 - Utlämnande av allmän handling

Processgraf Allmänna handlingar Stöd för dokumenthantering Utlämnande av allmän handling Personuppgifter Utlämnande av allmän handling Ta emot begäran om utlämnande av allmän handling Begäran om utlämnande av allmän handling Besvara begäran om utlämnande av allmän handling Svar på begäran om utlämnande av allmän handling Fatta beslut om avslag om utlämnande av handling Beslut om avslag om utlämnande av allmän handling Ta emot överklagande av avslag om utlämnande av handling Överklagande av avslag om utlämnande av allmän handling Lämna yttrande över överklagande av avslag om utlämnande av allmän handling Yttrande över överklagande av avslag om allmän handling Ta emot beslut från överinstans Beslut från överinstans