Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.1.9 - Hantera externa medel (ej forskning)

Handlingar rörande externa medel

Process  2.1.9 - Hantera externa medel (ej forskning)

Aktivitet
Hantera externa medel
  Handlingstyper
Ansökan om externa medel
Beslut om externa medel
Rapport
Dekanintyg för externfinansierat projekt (ej forskning)
 

Process  2.1.9 - Hantera externa medel (ej forskning)

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om externa medel ID dok: 2.1.9-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Beslut om externa medel ID dok: 2.1.9-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Rapport ID dok: 2.1.9-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Dekanintyg för externfinansierat projekt (ej forskning) ID dok: 2.1.9-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  2.1.9 - Hantera externa medel (ej forskning)

Processgraf Hantera ekonomi .... Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering Hantera upphandling och avrop Hantera stipendier Hantera donationer Hantera externa medel (ej forskning) Handlingar rörande externa medel Hantera externa medel Ansökan om externa medel Beslut om externa medel Rapport Dekanintyg för externfinansierat projekt (ej forskning)