Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.10.2 - Hantera externa förfrågningar

Beskrivning
Gallrings sker i enlighet med:
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2)
  

Process  2.10.2 - Hantera externa förfrågningar

Handlingstyper
Förfrågan  
Svar på förfrågan  

Process  2.10.2 - Hantera externa förfrågningar

Process  2.10.2 - Hantera externa förfrågningar

Handlingstyp Beskrivning
Förfrågan ID dok: 2.10.2-111
Bevaras/Gallras: Gallras eller bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Gallringsfrist: Förfrågningar av vikt eller som kräver mer än rutinartad åtgärd bevaras. Övrigt gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Svar på förfrågan ID dok: 2.10.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Gallringsfrist: Förfrågningar av vikt eller som kräver mer än rutinartad åtgärd bevaras. Övrigt gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 

Process  2.10.2 - Hantera externa förfrågningar

Processgraf Hantera externa remisser och förfrågningar Hantera externa remisser Hantera externa förfrågningar Hantera in- och utgående handlingar Förfrågan Svar på förfrågan