Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar

Process  2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar

Handlingstyper
Inkommande handling  
Utgående handling  

Process  2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar

Process  2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar

Handlingstyp Beskrivning
Inkommande handling ID dok: 2.10.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Utgående handling ID dok: 2.10.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar

Processgraf Hantera externa remisser och förfrågningar Hantera externa remisser Hantera externa förfrågningar Hantera in- och utgående handlingar Inkommande handling Utgående handling