Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.1.1 - Hantera interna styrdokument

Beskrivning
I processen hanteras universitetets planeringsförutsättningar. Här klassificeras universitetsövergripande budget och budgetramar, verksamhetsplaner, fakultetsstyrelsernas övergripande budgetar och verksamhetsplaner, samt styrdokument inom alla verksamhetsområden, såsom strategier, policyer, handlingsplaner och lokala regler.

Manualer och rutinbeskrivningar klassificeras inom sina respektive verksamhetsområden.
  

Styrdokument

Process  1.1.1 - Hantera interna styrdokument

Aktivitet
Upprätta styrdokument
  Handlingstyper
Beslutsunderlag och förslag till styrdokument
Beslut om fastställande av styrdokument
Styrdokument
 
Aktivitet
Ta fram underlag för styrdokument
  Handlingstyper
Beslutsunderlag och förslag till styrdokument
 
Aktivitet
Fastställa styrdokument
  Handlingstyper
Delegation
Beslut om fastställande av styrdokument
Vidaredelegation
Styrdokument
 

Process  1.1.1 - Hantera interna styrdokument

Handlingstyp Beskrivning
Beslutsunderlag och förslag till styrdokument ID dok: 1.1.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Gäller nya styrdokument och revideringar. Ett ärende per styrdokument. Underlag kan omfatta, remisshandlingar, synpunkter på förslag, MBL-dokumentation
 
Delegation ID dok: 1.1.1-133
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om fastställande av styrdokument ID dok: 1.1.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Vidaredelegation ID dok: 1.1.1-134
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Styrdokument ID dok: 1.1.1-132
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis policydokument, lokala regler, budget, verksamhetsplan, beslut om delegationer, lokala kollektivavtal,
funktionsbeskrivningar, beslut om terminstider. Inrättande av organ klassificeras i ST 1.3 och att utse ledamöter/fördela uppdrag klassificeras i VS 2.2.4.
 

Process  1.1.1 - Hantera interna styrdokument

Processgraf Hantera styrdokument Hantera interna styrdokument Hantera externa styrdokument Hantera resursfördelning Styrdokument Upprätta styrdokument Beslutsunderlag och
förslag till styrdokument Beslut om fastställande
av styrdokument Styrdokument Ta fram underlag för styrdokument Beslutsunderlag och
förslag till styrdokument Fastställa styrdokument Delegation Beslut om fastställande
av styrdokument Vidaredelegation Styrdokument