Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.1.2 - Hantera externa styrdokument

Handlingar rörande delegation

Process  1.1.2 - Hantera externa styrdokument

Handlingstyper
Externt styrdokument  

Process  1.1.2 - Hantera externa styrdokument

Process  1.1.2 - Hantera externa styrdokument

Handlingstyp Beskrivning
Externt styrdokument ID dok: 1.1.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.1.2 - Hantera externa styrdokument

Processgraf Hantera styrdokument Hantera interna styrdokument Hantera externa styrdokument Hantera resursfördelning Handlingar rörande delegation Externt styrdokument