Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.1.3 - Hantera resursfördelning

Beskrivning
I processen hanteras universitetets olika typer av resursfördelningsbeslut med tillhörande underlag. Dessa klassificeras som Resursfördelning oavsett på vilken nivå inom universitetet det förekommer. Till resursfördelning räknas även strategiska medel och riktade beslut.
  

Styrdokument

Process  1.1.3 - Hantera resursfördelning

Aktivitet
Ta fram underlag för resursfördelning
  Handlingstyper
Beslutsunderlag för resursfördelning
Beslut om resursfördelning
Redovisning av använda medel
Utlysning
Ansökan om medel
Beslut om medel
 

Process  1.1.3 - Hantera resursfördelning

Handlingstyp Beskrivning
Beslutsunderlag för resursfördelning ID dok: 1.1.3-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande
enhet
Anmärkning: Underlag kan omfatta utlysning av medel,ansökningar om medel,bedömningsunderlag.
 
Beslut om resursfördelning ID dok: 1.1.3-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande
enhet
Anmärkning: Exempelvis fördelning av
medel för forskning,
internationalisering,
samhällelig drivkraft,
konferenser, strategiska
medel.
 
Redovisning av använda medel ID dok: 1.1.3-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Redovisning i normalfallet i
samma ärende som beslut
om resursfördelning.
 
Utlysning ID dok: 1.1.3-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Ansökan om medel ID dok: 1.1.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om medel ID dok: 1.1.3-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.1.3 - Hantera resursfördelning

Processgraf Hantera styrdokument Hantera interna styrdokument Hantera externa styrdokument Hantera resursfördelning Styrdokument Ta fram underlag för resursfördelning Beslutsunderlag för
resursfördelning Beslut om
resursfördelning Redovisning av använda
medel Utlysning Ansökan om medel Beslut om medel