Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.2 - Hantera externrevision

Handlingar rörande externrevision

Process  1.2.2 - Hantera externrevision

Process  1.2.2 - Hantera externrevision

Handlingstyp Beskrivning
Enkät från ESV ID dok: 1.2.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Enkät och enkätsvar bildar ett ärende.
 
Enkätsvar till ESV ID dok: 1.2.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Enkät och enkätsvar bildar ett ärende.
 
Besked om inspektion ID dok: 1.2.2-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Inspektionsrapport ID dok: 1.2.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Avtal om externrevision ID dok: 1.2.2-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: .
 
Företagsledningens försäkran ID dok: 1.2.2-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: .
 
Revisors rapport ID dok: 1.2.2-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: .
 
Enkät ID dok: 1.2.2-118
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Enkät och enkätsvar bildar ett ärende.
 
Enkätsvar ID dok: 1.2.2-119
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Enkät och enkätsvar bildar ett ärende.
 
Ärendeförteckning till JK ID dok: 1.2.2-1110
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: På årsbasis rapporterar vi till JK oavslutade ärenden.
 

Process  1.2.2 - Hantera externrevision

Processgraf Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera internrevision Hantera externrevision Hantera kvalitetsutvärdering Hantera riskanalys Hantera årsredovisning och bokslut Handlingar rörande externrevision Enkät från ESV Enkätsvar till ESV Besked om inspektion Inspektionsrapport Avtal om externrevision Företagsledningens försäkran Revisors rapport Enkät Enkätsvar Ärendeförteckning till JK