Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.4 - Hantera riskanalys

Handlingar rörande riskanalys

Process  1.2.4 - Hantera riskanalys

Aktivitet
Genomföra riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll
  Handlingstyper
Riskanalys
Rapport från riskanalys
Beslut om åtgärder med anledning av riskanalys
Beslut om genomförande av riskanalys
 

Process  1.2.4 - Hantera riskanalys

Handlingstyp Beskrivning
Riskanalys ID dok: 1.2.4-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Rapport från riskanalys ID dok: 1.2.4-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om åtgärder med anledning av riskanalys ID dok: 1.2.4-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om genomförande av riskanalys ID dok: 1.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.2.4 - Hantera riskanalys

Processgraf Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera internrevision Hantera externrevision Hantera kvalitetsutvärdering Hantera riskanalys Hantera årsredovisning och bokslut Handlingar rörande riskanalys Genomföra riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll Riskanalys Rapport från riskanalys Beslut om åtgärder med
anledning av riskanalys Beslut om genomförande av riskanalys